Projeler

ULUSLARARASI PROJELER

Öğretim Üyesi

Proje Türü

Proje Adı

Başl.-Bitiş Tarihi

Prof. Dr. Sema BAYKARA (Yürütücü)

BS-ERA.NET Project 

Hydrogen production from H2S decomposition in micro-structured proton-conducting solid oxide membrane reactors

Aralık 2011-Eylül 2015

Doç. Dr. Ayça HASANOĞLU (Araştırmacı)

Şili Bilimsel ve Teknolojik  Araştırma Kurumu FONDECYT 1140208

Development of Asymmetric Ionic Liquid-Based Membranes for Pervaporation of Biobutanol

2014-2018

 

 

 

 

 

ULUSAL PROJELER

Proje Yürütücüsü

Proje Türü

Proje Adı

Proje Ekibi

Başl.-Bitiş Tarihi

Bölümümüz öğretim üyelerinin danışmanlığında yürütülen projeler

 

Danışman: Prof. Dr. Sabriye PİŞKİN

Arda IŞIK (Türkiye Hazır Beton Birliği Üreticileri Birliği Derneği İktisadi İşletmesi) 

Yıldız Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. AR-GE Projesi

Beton Numunelerinin ASTM C1202-12 Standardına Göre Hızlı Klor Geçirimliliğinin İncelenmesi ve Betonun Klor Geçirimliliğinin İyileştirilmesi

Arda IŞIK

Aykan ÜN

2015-2015

Gülçin KIVCI

 

TÜBİTAK-TEYDEB

Yağlı Ciltler İçin, Zeolit İçerikli, Titanyumdioksit, Paraben, Alkol ve Koruyucu İçermeyen CC Krem Formülasyonlarının Geliştirilmesi

Prof. Dr. Sabriye PİŞKİN

Gülçin KIVCI

Kenan ALPAY

Demet GÜL

2014-2015

Doç. Dr. Mehmet Burçin PİŞKİN

 

YTÜ-BAPK (KAP)

Hidrofobik Aerojellerin İnşaat Sektöründe Yalıtım Amaçlı Sıva Olarak Kullanımının İncelenmesi

Prof. Dr. Sabriye PİŞKİN
Arş. Gör. Dr. Aysel KANTÜRK FİGEN
Arş. Gör. Dr. Müge SARI YILMAZ
Arş. Gör. Dr. Özgül DERE ÖZDEMİR
YL Öğr. Nevin KARAMAHMUT
Araştırmacı Seyit KAPLAN

2014-2017

 

Bölümümüz öğretim üye ve yardımcılarının yürütücülüğünde gerçekleştirilen projeler

 

 

Prof. Dr. Sabriye PİŞKİN 

YTÜ-BAPK (DOP)

Hidrojen Depolama Ortami Olarak B-N Bileşiklerinin Sentezlenmesi Ve Hidrojen Üretim Özelliklerinin Incelenmesi

Prof. Dr. Sabriye PİŞKİN

Bilge COŞKUNER

2015-2018

Prof. Dr. Sabriye PİŞKİN 

YTÜ-BAPK (KAP)

Halka Açılma Metatez Polimerizasyonu Esaslı Antimikrobiyal Hidrojel Kaplama

Prof.Dr. Sabriye PİŞKİN

Arş. Gör. Dr. Müge SARI YILMAZ
Doç. Dr. Tarık EREN
Yük. Müh. Arzu PALANTÖKEN
YL Öğr. Esra ALTAY

2013-2016

Prof.Dr. Sabriye PİŞKİN 

YTÜ-BAPK (DOP)

Alkali Aktivasyonu Yöntemleri ile Beton Üretim Tekniklerinin Geliştirilmesi

Prof.Dr. Sabriye PİŞKİN

Yük. Müh. Eyüp EREN

2013-2016

Prof. Dr. Belma KIN ÖZBEK

 

YTÜ-BAPK (YÜLAP)

 

Grafen oksitin doğal kaynaklı ürünler ile indirgenmesi ve indirgenmiş grafen oksit – hidroksiapatit kompozitlerin üretilmesi

Arş. Gör. Elif ÖZTÜRK

26-01-2015

26-01-2016

Prof. Dr. Belma KIN ÖZBEK

 

YTÜ-BAPK (YÜLAP)

 

Polimer Kaplı Mezo Gözenekli Silika Nanoparçacık Sentezi, Karakterizasyonu ve Enzim İmmobilizasyonunda Kullanımı

Arş. Gör. Şule ÜNAL

03-02-2014

03-02-2016

Prof. Dr. Mualla ÖNER 

YTÜ-BAPK (YÜLAP)

Hidroksiapatit Tabletlerden Kontröllü  İlaç salımının İncelenmesi

YL Öğ. Özge Ulu

2014-2015

Prof. Dr. Mualla ÖNER 

YTÜ-BAPK (YÜLAP)

Hidroksiapatit-Polimer  Matriksinin Antibiyotik salımına  Etkisinin Araştırılması

YL Öğ.  Çağla Çıbuk

2015-2016

Prof. Dr. Mualla ÖNER 

TÜBİTAK 2210-C 

Biyobozunur Polimer PHB-Hidroksiapatit  Nano Kompozitlerinin Hazırlanması ve

Özelliklerinin İncelenmesi

YL Öğ. Berna İlhan           

2014-2015

Prof. Dr. Mualla ÖNER 

TÜBİTAK 2210-C 

Hidroksiapatit Tabletlerden Kontröllü  İlaç salımının incelenmesi

YL Öğ. Özge Ulu            

2014-2015

Prof. Dr. Mualla ÖNER 

YTÜ-BAPK (KAP)

Kalsiyum Karbonat Morfolojisinin Poliolefin-Kalsiyum Karbonat Kompozitine Etkisinin İncelenmesi

Yrd. Doç. Dr. Emel AKYOL, Dr. Semra KIRBOĞA OKUMUŞ, Yüksek Lisans Öğrencisi Duygu GÜRBÜZ, Arş. Gör. Tuğçe BEKAT,Yüksek Lisans Öğrencisi Gamze KILIÇ

21.10.2013-21.10.2016

Prof. Dr. Mualla ÖNER 

YTÜ-BAPK (KAP)

Polipropilenin Bariyer ve Mekanik Özelliklerinin İyileştirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Emel AKYOL, Arş. Gör. Tuğçe BEKAT, YL Öğr. Tolga YARDIM,
YL Öğr. Zeynep GENÇTÜRK

21.10.2013–21.10.2016

Prof. Dr. Sema BAYKARA

YTÜ-BAPK (DOP)

Muhtelif Yakıtlı Katalitik Yakıt İşlemciler için Katalizör Geliştirilmesi ve Hidrojen Üretimi

Dokt. Öğr. Nafi Ö. Güldal

Şubat 2014- Şubat 2017

Prof. Dr. Sema BAYKARA

YTÜ-BAPK (DOP)

Hidrojen Yakıt Pilli Hibrit Elektrikli Şehiriçi Aracı Tasarımı Amacıyla Enerji Optimizasyonu

Dokt. Öğr. Emrah Kınav

Haziran 2013- Haziran 2016

Doç. Dr. Ayça Hasanoğlu

TÜBİTAK-115M137

Süt ve Süt Ürünlerinin İleri Osmoz-Membran Distilasyonu Hibrit Prosesi ile Konsantrasyonu

Doç. Dr. Ayça Hasanoğlu

Yüksek Lisans Bursiyeri

Nisan 2015-Nisan 2017

 

Yrd. Doç. Dr. Sennur DENİZ

YTÜ-BAPK (DOP)

Yüksek Gaz/Su Buharı Geçirgenlikli Poliüretan Nanokompozitlerin Üretimi, 2014-07-01-DOP05

Yrd. Doç. Dr. Sennur DENİZ

Dokt. Öğr. Sevilay NİGAR

01.08.2014-01.08.2016

Yrd. Doç. Dr. Sennur DENİZ

YTÜ-BAPK (KAP)

Polimerik Nanokompozit Membranların Hazırlanması ve Gaz Ayırma Özelliklerinin İncelenmesi

Yrd. Doç. Dr. Sennur DENİZ

Doç. Dr. Ayça HASANOĞLU

Dr. Kim. Müh. Emin OKUMUŞ

Kimya Y. Müh. Sevim OKŞAK

15.11.2012-15.11.2015

Yrd. Doç. Dr. Sennur DENİZ

YTÜ-BAPK (KAP)

Cam Yüzeylerde Kullanılacak Hidrofobik/Oleofobik Esanslı Fonksiyonel Yüzey Kaplama Materyallerinin Hazırlanması ve Geliştirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Sennur DENİZ

Prof. Dr. Hüseyin YILDIRIM

Prof. Dr. Ayfer SARAÇ

Kimya Y. Müh. Bilgen BIÇAK

05.09.2011-05.09.2015

Yrd. Doç. Dr. Özlem Doğan

YTÜ-BAPK (KAP)

İzoelektrik Nokta ve Yüzey Yüklerinin Protein Adsorpsiyonuna Etkisi

Yrd.Doç.Dr.Özlem Doğan

Yrd.Doç.Dr.İlknur Küçük

Yrd.Doç.Dr.Dilek Duranoğlu

2013-2017

Yrd. Doç. Dr. Emek DERUN

YTÜ-BAPK (KAP)

Endüstriyel Atıkların Yapı Sanayiinde Değerlendirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Emek DERUN

Yrd. Doç. Dr. Nurcan TUĞRUL
Doç. Dr. Mehmet Burçin PİŞKİN
Arş. Gör. Dr. Süreyya AYDIN YÜKSEL
Yük. Müh. Eyüp EREN
Arş. Gör. Dr. Azmi Seyhun KIPÇAK
Yük. Müh. Meral YILDIRIM

2014-2017

Yrd. Doç. Dr. Emek DERUN

 

YTÜ-BAPK (KAP)

Türkiye’de Bulunan Çeşitli Çay ve Kahvelerin, Kafein ve Element İçeriklerinin Farklı Yöntemler ile Belirlenmesi ve İnsan Sağlığına olan Etkilerinin Araştırılması

Yrd. Doç. Dr. Emek DERUN

Yrd. Doç. Dr. Nurcan TUĞRUL
Arş. Gör. Dr. Özgül DERE ÖZDEMİR
Arş. Gör. Dr. Azmi Seyhun KIPÇAK
Tuğçe YALÇIN

2013-2016

Yrd. Doç. Dr. Emek DERUN

 

YTÜ-BAPK (YÜLAP)

 

Farklı Özellikteki Meyve Sularının Element İçeriklerinin ICP-OES Yöntemi Kullanılarak Belirlenmesi ve Sağlığa Olan Etkilerinin Araştırılması

Yrd. Doç. Dr. Emek DERUN

YL Öğr. Funda DEMİR

 

 

Yrd. Doç. Dr. Nurcan TUĞRUL

YTÜ-BAPK (YÜLAP)

 

Farkli Bor Ve Çinko Kaynaklarindan Ultrasonik Yöntem İle Çinko Borat Üretimi Ve Karakterizasyonu

Yrd. Doç. Dr. Nurcan TUĞRUL

YL Öğr. Ali Can ERŞAN

2015-2016

Yrd. Doç. Dr. Nurcan TUĞRUL

YTÜ-BAPK (YÜLAP)

 

Farklı Endüstriyel Atıklardan Sentezlenen Hidroksiapatitin Adsorban Olarak Kullanılmasıyla Atık Sulardan Ağır Metal Geri Kazanımı

Yrd. Doç. Dr. Nurcan TUĞRUL

Arş. Gör. Sıla KIZILTAŞ DEMİR

2015-2016

Yrd. Doç. Dr. Osman İSMAİL

YTÜ-BAPK (DOP)

Biyopolimerik Misellerin Sentezi ve Karakterizasyonu, Modifiye Edilmiş Anti-kanser İlaçların Kontrollü Salımında Kullanılması

Yüksek Kimya Müh. Özlem Gökçe KOCABAY

01.07.2014-01.07.2017

Yrd. Doç.Dr. Emel AKYOL

YTÜ-BAPK (KAP)

Baryum Sülfat Kabuk Oluşumunu Engelleyici Katkı Maddelerinin Araştırılması

Emel AKYOL

Murat Alper CEDİMAĞAR,

Semra KIRBOĞA OKUMUŞ

Mualla ÖNER

21.10.2013-21.10.2015

Yrd. Doç.Dr. Emel AKYOL

YTÜ-BAPK (DOP)

Yazma Eserlerde Kullanılan Demir Pigmentlerinin Belirlenmesi Ve Kağıdın Yaşlanma Kinetiği Üzerine Etkisinin Araştırılması

Emel AKYOL

Pınar ÇAKAR

01.08.2014-01.08.2017

Yrd. Doç. Dr. Emel AKYOL

YTÜ-BAPK (KAP)

Baryum Sülfat Kabuk Oluşumunu Engelleyici Katkı Maddelerinin Araştırılması

Prof. Mualla ÖNER

Dr. Semra KIRBOĞA OKUMUŞ

Arş. Gör. Bora AKIN

21.10.2013-21.10.2015

Yrd. Doç. Dr. Dilek DURANOĞLU

YTÜ-BAPK (GEP)

Perlit Destekli Fotokatalizör Sentezi ve Organik Boyar Maddenin Fotokatalitik Degredasyonu

Yrd. Doç. Dr. Dilek Duranoğlu

Dokt. Öğr.Emmanuel Ngaha

2013-2016

Yrd. Doç. Dr. Dilek DURANOĞLU

YTÜ-BAPK (YÜLAP)

Protein Adsorpsiyonunun Denge ve Kinetik Açıdan İncelenmesi

Yrd. Doç. Dr. Dilek DURANOĞLU

YL Öğr. Maya Kumcu

2014-2015

Yrd. Doç. Dr. Elçin YILMAZ

YTÜ-BAPK (GEP)

 

Farklı Karakterdeki Adsorbanlar ile Sudaki Kirleticilerin Adsorpsiyonu

Prof. Dr. Belma KIN ÖZBEK

Doç. Dr. Dilek KILIÇ APAR

26.01.2015-26.07.2017

Yrd. Doç. Dr. Elçin YILMAZ

YTÜ-BAPK (YÜLAP)

Sulu Çözeltilerden Adsorpsiyon Yöntemi ile Fosfat Giderimi

Zeynep HALICI

26.01.2015-26.01.2017

Yrd. Doç.Dr. Yasemen KALPAKLI

YTÜ-BAPK (YÜLAP)

Kompozit Fotokatalizlerin Azo Boyar Madde BY(28) Oksidasyon Kinetiğinin İncelenmesi

Yrd.Doç.Dr.Yasemen

Kalpaklı , YL ÖĞ. Başak Otsukarcı

2014 /  2015

Yrd. Doç.Dr. Yasemen KALPAKLI

YTÜ-BAPK (YÜLAP)

Al2O3–ZrO2–SiO2 (AZS) Refrakterlerin Korozyon Direncinin İncelenmesi

Yrd.Doç.Dr.Yasemen

Kalpaklı, YL ÖĞ. İsmail Acar

2014 /  2015

Yrd. Doç.Dr. Yasemen KALPAKLI

YTÜ-BAPK

(KAP)

İleri Oksidasyon Sistemleri İçin Fotokatalizör Sentezi Ve Tekstil Atık Sularına Uygulanması

Yrd.Doç.Dr.Yasemen

Kalpaklı, Prof.Dr. Mesut Akgün, Prof Dr. Suat Yılmaz, YL ÖĞ. Şafak Toygum, Gülhan Köneçoğlu

2011/2015

Yrd. Doç. Dr. Seyfullah KEYF

YTÜ-BAPK

(KAP)

Antibiyotiklerdeki aktif maddelerin Yüksek Basınçlı SıvıKromatografi  (HPLC) metoduyla tayin,  2014-07-01-KAP01.

Yrd. Doç. Dr. Seyfullah KEYF

2014-2017

Arş.Gör.Dr. Nil BARAN ACARALI

YTÜ-BAPK (GEP)

 

Doğal Mineral ve Endüstriyel Lifli Bitki Kullanarak Yalıtım Esaslı İç Cephe Boya Hazırlanması ve Karakterizasyonu

Uzm. Hediye İrem Özgündüz

YL öğr. Sinem Güreş

03.02.2014-03.02.2016

Arş. Gör. Dr. Halit Eren FİGEN

YTÜ-BAPK (GEP)

Sodyumborhidrürün Sürekli Sistemlerde Hidrolizi ile Hidrojen Üretimi

Dr. Halit Eren Figen

 

Arş. Gör. Dr. Aysel KANTÜRK FİGEN

YTÜ-BAPK (GEP)

 

Magnezyum Atıklarından Hidrojen Üretimi İçin Farklı Metal Tuzlarının Etkisinin İncelenmesi ve Hidroliz Reaksiyon Parametrelerinin Belirlenmesi

Arş. Gör. Dr. Aysel KANTÜRK FİGEN

Dokt. Öğr. Bilge COŞKUNER

2014-2016

Arş. Gör. Dr. Aysel KANTÜRK FİGEN

YTÜ-BAPK (GEP)

 

Electrospinning yöntemiyle Co, Cu ve Ni içerikli nano katalizörlerin sentezi ve hidrojen üretiminde katalitik aktivitelerin incelenmesi

Arş. Gör. Dr. Aysel KANTÜRK FİGEN

Dokt. Öğr. Bilge COŞKUNER

2013-2015

Arş. Gör. Dr. Azmi Seyhun KIPÇAK

YTÜ-BAPK (GEP)

 

Farklı Sodyum Borat Minerallerinden Çeşitli Yöntemler ile Magnezyum Borat Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Sentez Parametrelerinin İncelenmesi

Arş. Gör. Dr. Azmi Seyhun KIPÇAK

Yrd. Doç. Dr. Emek DERUN
Yük. Müh. Meral YILDIRIM

2013-2015

Arş. Gör. Dr. Müge SARI YILMAZ

YTÜ-BAPK (GEP)

 

CO2 Adsorpsiyonu için Amin Destekli Mezogözenekli Silika Adsorbanların Sentezi,  2014-07-01-GEP04

Arş. Gör. Dr. Müge SARI YILMAZ

Yüksek Lisans Öğrencisi Nevin KARAMAHMUT

2014-2017

Arş. Gör. Dr. Müge SARI YILMAZ

YTÜ-BAPK (GEP)

 

Türkiye'deki Termik Santrallerden Temin Edilen Uçucu Külleri Kullanarak MCM-41 Üretimi, 2014-07-01-GEP03

Arş. Gör. Dr. Müge SARI YILMAZ

Yüksek Lisans Öğrencisi Nevin KARAMAHMUT

2014-2017

Arş. Gör. Dr. Berceste BEYRİBEY

YTÜ-BAPK (GEP)

 

300 ºC Civarında Çalışan Yakıt Pilleri için Katı Asit Elektrolitlerin Isıl Dayanımının Geliştirilmesi, 2013-07-01-GEP02

Burcu Didem ÇORBACIOĞLU, Arş. Gör. Dr. Zehra ALTIN, Arş. Gör. Dr. Bora AKIN, Arş. Gör. Berrin SAYGI YALÇIN

2013-2015

Dr. Semra KIRBOĞA OKUMUŞ

YTÜ -BAPK

Ultrasonikasyonun Kalsiyum Karbonat Kristalizasyonuna Etkisi

Prof. Dr. Mualla ÖNER

14.06.2013-14.06.2015

Arş. Gör. Dr. Özgül DERE ÖZDEMİR

YTÜ-BAPK (GEP)

 

İki Farkli Yöntem İle Nano CoAl2O4 Seramik Pigmenti Sentezi ve Farkli Kapayici Ajanlarin Etkisinin İncelenmesi,  2015-07-01-GEP03

Arş. Gör. Dr. Özgül DERE ÖZDEMİR

Araştırmacı Tuğçe ŞENBERBER

2015-2018

Arş. Gör. Dr. Özgül DERE ÖZDEMİR

YTÜ-BAPK (GEP)

 

Uçucu Külden Zeolit Sentezi Prosesi Atık Çözeltisinin Değerlendirilmesi, 2015-07-01-GEP02

 

Arş. Gör. Dr. Özgül DERE ÖZDEMİR

YL Öğr. Nevin KARAMAHMUT

2015-2018

Bölümümüz öğretim üye ve yardımcılarının araştırmacı olarak yer aldığı diğer projeler

Prof.Dr. Saip Nami KARTAL

 

İÜ-BAPK

Bor Minerallerinin Çeşitli Odun Esaslı Kompozitlerde Kullanımı: Bor Yıkanma Testleri

 

Prof.Dr. Saip Nami KARTAL

Prof. Dr. Sabriye PİŞKİN

Arş. Gör. Dr. Aysel KANTÜRK

Philippe GERARDIN

Claudia Marcela IBANEZ

2013-2016

 
 

Doç. Dr. Mehmet Burçin PİŞKİN

YTÜ-BAPK (KAP)

Farklı Işın Kaynakları İle Polimerize Edilen Bulk Fill Rezin Kompozitlerin Termal, Mekanik, Yapısal ve Spektral Özelliklerinin In vitro İncelenmesi

Arş. Gör. Dr. Aysel KANTÜRK FİGEN
Arş. Gör. Dr. Pınar YILMAZ
YL Öğr. Tuçe Hazal TEKİN

2013-2015