Öğrenci Temsilcilikleri Seçimi Hakkında

Değerli Öğrencilerimiz,

27-29 Ocak 2022 tarihleri arasında Öğrenci Temsilcilikleri Seçimi yapılacaktır. Temsilci adaylarının başvurularını 29 Kasım – 16 Aralık 2021 tarihleri arasında Bölüm Başkanlığına yapmaları gerekmektedir.

Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde YTÜ Öğrenci Konseyi Yönergesinin 6.maddesinde belirtilmiş olan aşağıdaki şartlar aranır.

MADDE 6- Adaylarda Aranacak Nitelikler

a) İlgili Fakültenin en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrencisi olması,

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

c) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,

ç) Yükseköğretim Kurumundan uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,

d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,

e) Seçimin yapıldığı dönem başı itibariyle, genel not ortalamasının 4 üzerinden 2.75 ve üzeri olması,

f) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması.

Seçim süreci ve tarih bilgilerini içeren YTÜ Öğrenci Temsilcilikleri Seçimi Takvimi  ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi ekte bilginize ayrıca sunulmuştur.

Aday olacak tüm öğrencilerimize başarılar dileriz…

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanlığı

YTÜ Öğrenci Temsilcilikleri Seçimi Takvimi

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi