BİTİRME ÇALIŞMASI

-Hazırlanan bitirme çalışmaları değerlendirme kriterleri FR-1580 (Kimya Metalurji Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Bitirme Çalışması Ara Rapor  Değerlendirme Formu), FR-1584 (Kimya Metalurji Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Bitirme Çalışması Değerlendirme Formu ve Jüri Raporu), numaralı formlarda belirtildiği gibidir.

Bitirme Çalışması Dış Kapak Formatı

23.03.2022 tarihinde güncellenen 2021-2022 bahar dönemi bitirme çalışması konuları için tıklayınız.

Bilimsel Etiğe Uygunluk: Bitirme çalışmasının, bilimsel etiğe uygunluğu beyan edilmesi gerekmektedir. TURNITIN raporu çalışma metni ile beraber teslim edilmelidir. Bitirme çalışmasının kabul edilebilmesi için, benzerlik oranının % 30’u aşmaması gereklidir.

Bitirme Çalışması Esasları_2021-2022 Bahar

-Mevcut yönetmeliğe göre, bitirme çalışmaları dönemin tamamlanmasından sonraki sınav döneminin ilk günü CD’ye kayıtlı olarak danışman öğretim üyesinin sınava girer/giremez onayı ile birlikte öğrenci bürosuna FR-0745 numaralı form ile beraber teslim edilir.

NOT: İlgili dökümanların İngilizce versiyonlarına Bölüm İngilizce web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Bitirme Çalışması 2021-2022 Bahar Takvimi

FR kodlu formlara https://kalite.yildiz.edu.tr/sayfa/Kalite-Dok%C3%BCmanlar%C4%B1/Formlar/339 üzerinden ulaşım sağlanabilir.

 

Kimya Müh. Bölümü 2021-22 Bahar Dönemi Bitirme Çalışması Juri Üyeleri aşağıdaki gibidir.

Bitirme Çalışması Juri Üyeleri (TR)

Bitirme Çalışması Juri Üyeleri (ENG)