STAJ

2022 Bahar yarıyılı sonu itibariyle Staj defterleri elektronik ortamda hazırlanıp stajkmbytu@hotmail.com adresine mail olarak teslim edilecektir.

Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin staj evrak formları aşağıdaki gibi verilmiştir. 

FR-0284 SGK Staj Formu

FR-0285 Genel Sağlık Sigortası Beyan ve Taatühhütname

FR-0286 SGK Staj Sicil Formu

FR-0750-Kimya Mühendisliği İşletme Stajı Değerlendirme Formu

FR-0752-Kimya Mühendisliği Laboratuvar Stajı Değerlendirme Formu

FR-1266-Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu

FR-1285-Kimya Mühendisliği Bölümü Staj Taahhütname Formu

2022 Staj Takvimi

NOT: İlgili formların güncel hallerini takip etmek öğrencilerimizin sorumluluğundadır. Belirtilen tüm formların güncel hallerine YTÜ Kalite Koordinatörlüğü sayfasından form numarası ile ulaşılabilmektedir.

Kimya Mühendisliği Bölümü Staj Bilgilendirme Sunumu

STAJ İŞLEMLERİ

1.Aşama:

FR-0284 Numaralı-Yıldız Teknik Üniversitesi SGK (Zorunlu Staj) Formu’nun ve FR-1266 Numaralı-Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu’nun staj yapacak öğrenci tarafından doldurulması ve staj yapılacak firma tarafından onaylanması.

2. Aşama:

1. aşamada bahsedilen evraklar ile beraber FR-0286,  FR-0285 ve FR-1285 numaralı formların öğrenci tarafından doldurulup bölüm tarafından onaya sunularak, dekanlığa teslim edilmesi.

*Öğrenci kimlik fotokopisi ve stajın yapılacağı yıla ait takvimi (staj yapılacak günlerin işaretlenmesi şartı ile) de getirmek zorundadır.

3.Aşama:

Yapılan staj türüne göre (laboratuvar/işletme) FR-0750 ve FR-0752 numaralı formlarındaki değerlendirme kriterleri dikkate alınarak Staj Defteri hazırlanması ve defterin her sayfasının firma yetkilisi tarafından kaşelenerek imzalanması.

4. Aşama:

Staj defterinin staj bitiminden en geç 1 ay sonra bölüme teslim edilmesi

STAJ SEFERBERLİĞİ

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin başlattığı ve Üniversitemiz adına Öğrenci Rehberlik ve Kariyer Merkezi ile koordineli yürütülecek “Staj Seferberliği” projesinden yararlanarak Kamu kurumları ve özel sektörden gönüllü firmaların işbirliğinde yürütülecek staj programları için başvuru şartları

- Örgün eğitim lisans programlarında son sınıfa geçmiş olmak

- Not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 ve üzeri olması gerekmektedir.

Detaylı bilgi: https://www.yetenekkapisi.org

Tanıtım videosu: https://youtube.com/watch?v=FokMbvDUono

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteği ve tüm bakanlıklar/özel sektörden gönüllü işverenlerin işbirliği ile üniversite öğrencilerine yönelik "Staj Seferberliği" programı hazırlanmıştır. Bu kapsamda staj yapacaklar ile ilgili işlemlerin yürütülmesi için Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin hazırlıdığı "Staj Seferberliği Hakkında Merak Edilen Sorular" başlıklı pdf dosyası ekte sunulmuştur.

Staj Seferberliği Hakkında Merak Edilen Sorular