Başarılarımız

Bölümümüz Öğretim Üyelerinin Başarısı

“World Ranking of Top 2% Scientists” listesinde yer alan öğretim üyemiz Prof. Dr. İbrahim Doymaz ve emekli öğretim üyemiz Prof. Dr. Sema Baykara hocalarımızı başarılarından dolayı kutluyoruz.  Uluslararası platformdaki başarıları ile bize bu gururu yaşattıkları için teşekkürlerimizi sunar, başarılarının devamını dileriz.

TÜBİTAK 2209-A başarısı (Ekim, 2021)

Öğrencimiz Çiğdem Kılıç’ın Prof. Dr. Emek Derun danışmanlığında hazırlamış olduğu “Ağır Metallerin Sudan Adsorpsiyonu İçin Çevre Dostu, Çapraz Bağlı Kitosan/Sodyum Aljinat/Vermikülit Çift Ağ Hidrojelinin Hazırlanması” isimli projesi TÜBİTAK 22-09-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır. Öğrencimiz, öğretim üyemiz ve  proje ortağı Oktay Safarov’u tebrik eder başarılarının devamını dileriz.

TÜBİTAK 2209-A başarısı (Ekim, 2021)

Öğrencimiz Efe Sinan Aydın’ın Prof.Dr. Sezgin Bakırdere danışmanlığında hazırlamış olduğu “Atık Su Örneklerinde Ni(OH)2 Nanoçiçek Esaslı Dağıtıcı Katı Faz Ekstraksiyonu Sonrası İnorganik Analitlerin Yarıklı Kuvars Tüp İle Donatılmış Alev Tip Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresinde Yüksek Doğruluk Ve Duyarlılıkta Tayinleri” isimli projesi  TÜBITAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır. Öğrencimiz ve öğretim üyemizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

TÜBİTAK 2209-A başarısı (Ekim, 2021)

Öğrencimiz Esra Arslan’ın Doç. Dr. Müge Yılmaz danışmanlığında hazırlamış olduğuGrafen Oksidin İndirgenmesinde Çevre Dostu Ve Ekonomik Bir Yöntem Geliştirilmesi” isimli projesi TÜBITAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır. Öğrencimiz ve öğretim üyemizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

TÜBİTAK 2209-A başarısı (Ekim, 2021)

Öğrencimiz İlgen Çetin’in Doç. Dr. Emel Akyol danışmanlığında hazırlamış olduğu “Bor Nitrür /Titanyum Dioksit Hibrit Nanoakışkanların Hazırlanması Ve Termofiziksel Özelliklerinin İncelenmesi” isimli projesi  TÜBITAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır. Öğrencimiz ve öğretim üyemizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

TÜBİTAK 2209-A başarısı (Ekim, 2021)

Öğrencimiz Neşenaz Kamçı’nın Prof. Dr. Aysel Kantürk Figen danışmanlığında hazırlamış olduğu “Borlu Yakıtlardan Hidrojen Üretimi İçin Co Yüklü Aktif Karbon/Titanyum Dioksit Katalizörlerin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Aktivite Testleri” isimli projesi  TÜBITAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır. Öğrencimiz, öğretim üyemiz ve proje ortakları  Yaren Şenyuva ve Şeyma Çelik’i tebrik eder başarılarının devamını dileriz.

TÜBİTAK 2209-A başarısı (Ekim, 2020)

Öğrencimiz Elif Karaca’nın, Prof. Dr. Hasan Sadıkoğlu danışmanlığında hazırlamış olduğu ‘Cilt Yanıkları Tedavisi İçin Yara Örtülerinin 3 Boyutlu Biyobasım İle Sentezlenmesi" isimli projesi TÜBITAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır. Öğrencimiz ve öğretim üyemizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

TÜBİTAK 2209-A başarısı (Ekim, 2020)

Öğrencimiz Volkan Topaloğlu’nun, Doç. Dr. Dilek Duranoğlu Dinçer danışmanlığında hazırlamış olduğu “Kapasitif Deiyonizasyon Deney Düzeneğinin Bilgisayar Destekli Tasarımı ve Üç Boyutlu Yazıcı İle İmal Edilmesi”  isimli projesi TÜBITAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır. Öğrencimiz ve öğretim üyemizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

TÜBİTAK 2209-A başarısı (Ekim, 2020)

Öğrencimiz Şevval Köse’nin, Doç. Dr. Halit Eren Figen danışmanlığında hazırlamış olduğu “Seramik Destekli Metal Oksit Katalizörlerin Sentezi Ve Metanın Kısmi Oksidasyonu İle Hidrojen Üretimi İçin Performans Testleri”  isimli projesi TÜBITAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır. Öğrencimiz ve öğretim üyemizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Öğrencilerimizin ve Öğretim Üyelerimizin Başarısı (Mayıs, 2019)

Ertuğrul Furkan DÜZENLİ, Ozan Deniz TUNCA, İrem Ecem ÇİÇEK ve Ayşe Pelin GÜRKAN isimli öğrencilerimiz; Doç.Dr. Dilek DURANOĞLU ve Doç.Dr. Dilek APAR hocalarımızın danışmanlığında hazırlamış oldukları, Production of Acetaldehyde by One Stage Oxidation of Ethylene başlıklı çalışmaları ile ‘3. Kimya Mühendisliği Tasarım Etkinliği (KİMMTE 3)’nde jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda en yüksek puanı alarak ‘Birincilik Ödülü’nü kazanmışlardır. Hocalarımızı ve öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Öğrencilerimizin ve Öğretim Üyelerimizin Başarısı (Mayıs, 2019)

Reyhan ARSLAN, Tolga ÖZCAN, Pelin TOKAT, Rufat VALİZADA ve Merve YILMAZER isimli öğrencilerimiz; Doç.Dr. Yavuz SALT ve Dr.Öğr. Üyesi İnci SALT danışmanlığında hazırlamış oldukları,  Yan Ürün (Stiren) Yöntemi ile Propilen Oksit Üretimi  başlıklı çalışmaları ile ‘3. Kimya Mühendisliği Tasarım Etkinliği (KİMMTE 3)’nde ‘Birinci Mansiyon Ödülü’nü kazanmışlardır. Hocalarımızı ve öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

TÜBİTAK 2209-A başarısı (Ağustos, 2018)

Öğrencimiz Reyhan Çelekoğlu’nun, Prof. Dr. Belma Özbek danışmanlığında hazırlamış olduğu ‘’Al2O3 Katkılı Nanolübrikantlarin Hazırlanması ve Reolojik Özelliklerinin Modellenmesi" isimli projesi TÜBITAK 2209-A kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır. Öğrencimiz ve öğretim üyemizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

TÜBİTAK 2209-A başarısı (Ağustos, 2018)

Öğrencimiz Ayce Melike Özyurt’un,  Arş. Gör. Sinem Şimşek Kekevi danışmanlığında hazırlamış olduğu ‘’Motor Yağı Katkısı Olarak Bitkisel Kaynaklı Karbon Nanoparçacık Kullanımı Ve Reolojik Özelliklerin Modellenmesi", isimli projesi TÜBITAK 2209-A kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır. Öğrencimiz ve öğretim üyemizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Öğrencimiz Ayşe Kaşka’nın Başarısı (Haziran, 2018)

Bölümümüz öğrencilerinden Ayşe Kaşka, 2017-2018 eğitim-öğretim Yılında Kimya-Metalurji Fakültesi ve Bölümümüzde 1. Dereceyle mezun olmuştur.  Dereceye giren öğrencimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Öğrencilerimizin ve Öğretim Üyelerimizin Başarısı (Mayıs, 2018)

Emel ALKAN, Merve Sevil ÖZBEK, Şerife Nurbanu DOĞAN ve Ege BAYDARGİL isimli öğrencilerimiz, Doç.Dr. Yavuz SALT ve Dr. Öğr. Üyesi İnci SALT hocalarımızın danışmanlığında hazırlamış oldukları, Türkiye’de Maleik Anhidrit Üretim Prosesi: Tesis Veri Değerlendirmesi ve Ekonomik Analiz başlıklı çalışmaları ile Kimya Mühendisliği Tasarım Etkinliği-2 (KİMMTE-2), 3.lük ödülünü kazanmışlardır. Hocalarımızı ve öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Öğretim üyelerimizden Prof. Dr. İbrahim Doymaz’ın Başarısı (Ekim, 2018)

Bölümümüz öğretim üyelerimizden Prof. Dr. İbrahim Doymaz, 1 Ocak – 31 Aralık 2017 dönemine ait Yazar Sayısı ve Dergi Etki Puanı sıralamasında Kimya-Metalürji Fakültesi öğretim elemanları arasında 2. Sırayı alarak bilim dünyasına yapmış olduğu katkıları nedeniyle YTÜ-Teşekkür Belgesi ile ödüllendirilmiştir. Öğretim üyelerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.