Araştırma Grupları

PROF.DR. BELMA ÖZBEK ÇALIŞMA GRUPLARI

Enzimatik Hidroliz Kinetiği ve Enzim İnaktivasyonunun Modellenmesi

Prof. Dr. Belma Özbek

Doç. Dr. Elçin Demirhan Yılmaz

Biyomalzemeler ile Ağır Metal giderimi

Prof. Dr. Belma Özbek

Nanobiyoyapılı Malzemeler ile Enzim İmmobilizasyonu

Prof. Dr. Belma Özbek

Biyomalzemeler ile Protein İmmobilizasyonu

Prof. Dr. Belma Özbek

Doç. Dr. Elçin Demirhan Yılmaz

Mikrodalga ile Gıda Kurutulması, Doku ve Renk Özelliklerinin İncelenmesi ve Modellenmesi

Prof. Dr. Belma Özbek

Doç. Dr. Elçin Demirhan Yılmaz

Biyoteknolojik Proseslerde Sonikasyon İşleminin Etkisinin İncelenmesi ve Modellenmesi

Prof. Dr. Belma Özbek

Doç. Dr.  Elçin Demirhan Yılmaz

Sulu Çözeltilerden Boya Giderimi

Prof. Dr. Belma Özbek

Doç. Dr.  Elçin Demirhan Yılmaz

Arş. Gör. Sinem Şimşek Kekevi

Merve Pehlivan (Yüksek Lisans Öğrencisi)

İlaç Taşıyıcısı Nanoparçacıkların Sentezi ve Karakterizasyonu

Prof. Dr. Belma Özbek

Arş. Gör. Sinem Şimşek Kekevi

İnorganik Nanoparçacık Sentezi

Prof. Dr. Belma Özbek

Merve Pehlivan (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Arş. Gör. Sinem Şimşek Kekevi

Yapay Doku İskelelerin Üretilmesi

Prof. Dr. Belma Özbek

Arş. Gör. Pelin Yılmaz

Öğr. Gör. Elif Öztürk Er

PROF.DR. MUALLA ÖNER ÇALIŞMA GRUPLARI

Biyopolimer Nanokompozitler

Öğr. Gör. Dr. Semra Kırboğa Okumuş

Yurt dışı ortaklar

Dr.Mikhael Bechelany (Montpellier,Universitesi, Fransa)

Dr.Celine Pochat-Bohatier Montpellier,Universitesi, Fransa)

Prof.Dr. Trevor Harding (Cal Poly, Amerika)

Doktora ve Yüksek Lisans  Öğrencileri

Kristalizasyon

Öğr. Gör. Dr. Semra Kırboğa Okumuş

Yurt dışı ortaklar

Prof.Dr. Kostas Demadis (Girit Üniversitesi, Yunanistan), Prof.Dr. S.R. Khan (Florida Universitesi, ABD)

Polimer Sentezi

Öğr. Gör. Dr. Semra Kırboğa Okumuş

İlaç Salımı

Prof.Dr. Mualla Öner

Kataliz ve Fotokataliz

Prof.Dr. Mualla Öner

Adsorbsiyon

Öğr. Gör. Dr. Semra Kırboğa Okumuş

PROF. DR. MESUT AKGÜN ÇALIŞMA GRUPLARI

SCFT - Süperkritik Akışkan Teknolojileri

Prof. Dr. Mesut Akgün

Arş. Gör. Dr. Ekin Kıpçak

Arş. Gör. Gamze Dalgıç Bozyiğit

Proses Kontrol

Prof. Dr. Mesut Akgün

PROF. DR. HASAN SADIKOĞLU ÇALIŞMA GRUPLARI

Biyokütle gazlaştırması yoluyla hidrojence zenginleştirilmiş sentez gazının üretiminin sayısal ve deneysel incelenmesi

Dondurarak kurutma süreçlerinin modellenmesi ve simülasyonu

Metabolom verilerini kullanarak metabolik ağların optimizasyonuMühendislik problemleri için uygulamalı matematik

Mikroakışkan sistemlerde kayma geriliminin teorik ve deneysel olarak incelenmesi

PROF.DR. JALE GÜLEN ÇALIŞMA GRUPLARI

İlaç Etken Maddesi Giderimi

Özlem Demir (YL)

Alyaj Verimliliği, Kayıplar ve Kayıpların Döküm Verimine Etkisi

Meliha Gür (YL)

Elektrikli Kapsüllerin Fonksiyon Zamanına Etki Eden Parametrelerin İncelenmesi

Mustafa Dündar  (YL)

Farklı Biyokütleler Kullanarak Atık Suların Temizlenmesi

Elif Serdar  (D)

Selülozik Atıklardan ABE Fermentasyonu ile Biyoyakıt Üretimi

Bilal Öztürk  (D)

Karbon Monoksit Gazının Absorbsiyon Kinetiği ve Optimizasyonu

H. Gizem Öztürk  (D)

Kültürel Mirasların Yaşlanma Özelliklerinin İncelenmesi

Selen Ezgi Çelik     (D)

Polimer Membranlı Yakıt Hücrelerinin Modellenmesi

Ömer Karpuz    (D)

PROF. DR. İBRAHİM DOYMAZ ÇALIŞMA GRUPLARI

Gıda ve Kurutma Teknolojileri

Dr. Öğr. Üyesi Osman İsmail

Dr. Öğr. Üyesi İlknur Küçük

Doç. Dr. A. Seyhun Kıpçak

Seda KAYRAN (Doktor Öğrencisi)

Fatih Güven, Derya Taştekinoğlu, Elif Özenç Koluaçık, Işıl Burçak Yüce, Mehmet Soydan, Melisa İşsever, Seda Tanta, Serhat Uz, Burak Engür (Y. Lisans Öğrencileri)

DOÇ.DR. YAVUZ SALT ÇALIŞMA GRUPLARI

Membran Teknolojileri (Polimerik Membran Hazırlama, Pervaporasyon, Membran Reaktör)

Dr. Öğr. Üyesi İnci Salt

Dr. Öğr. Üyesi M. Selçuk Mert (Yalova Üniversitesi)

Yüksek Lisans Öğrencisi Neslihan Coşkun

Katalizör Hazırlama ve Heterojen Reaksiyon Kinetiği

Dr. Öğr. Üyesi İnci Salt

Dr. Öğr. Üyesi M. Selçuk Mert (Yalova Üniversitesi)

DOÇ.DR. AYSEL KANTÜRK FİGEN ÇALIŞMA GRUPLARI 

Nano ölçekli katalizörler ve sürdürülebilir enerji sistemlerindeki uygulamaları

Dr. Bilge Coşkuner Filiz (Doktora sonrası araştırmacı)

Elif Keskin (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Bor içerikli kompozitler ve güncel uygulamaları

Prof. Dr. S.Nami Kartal (İstanbul Üniversitesi, Orman Fak. Orman Endüstri Mühendisliği)

DR. ÖĞR. ÜYESİ. Evren Terzi (İstanbul Üniversitesi, Orman Fak. Orman Endüstri Mühendisliği)

Dr. Bilge Coşkuner Filiz (Doktora sonrası araştırmacı)

Görkem Akaydın (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Melek Çordan (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Seçil Aydın (Yüksek Lisans Öğrencisi)

DOÇ. DR. EMEK DERUN ve DOÇ.DR. NURCAN TUĞRUL ÇALIŞMA GRUPLARI

İleri Malzeme Teknolojieri

Doç. Dr. Emek M. Derun

Doç. Dr. Nurcan Tuğrul

Doç. Dr. A. Seyhun Kıpçak

Doç. Dr. Müge S. Yılmaz

Arş. Gör. Dr. Özgül D. Özdemir

Arş. Gör. Meral Yıldırım

Yapı Teknolojisi

Doç. Dr. Emek M. Derun

Doç. Dr. Nurcan Tuğrul

Doç. Dr. A. Seyhun Kıpçak

Arş. Gör. Meral Yıldırım

Gıda Teknolojisi

Doç. Dr. Emek M. Derun

Doç. Dr. Nurcan Tuğrul

Doç. Dr. A. Seyhun Kıpçak

Arş. Gör. Dr. Özgül D. Özdemir

Arş. Gör. Meral Yıldırım

Yarı-iletken Teknolojisi

Doç. Dr. Emek M. Derun

Doç. Dr. Mehmet Burçin Pişkin (Biyomühendislik)

Doç. Dr. Nurcan Tuğrul

Doç. Dr. A. Seyhun Kıpçak

DOÇ. DR. NİL ACARALI VE ÇALIŞMA GRUPLARI

Enerji Teknolojisi

Doç. Dr.  Nil Acaralı

Öğr. Gör. H.İrem Özgündüz

Yüksek Lisans Öğrencileri

Boya Teknolojisi

Doç. Dr.  Nil Acaralı

Öğr. Gör. H.İrem Özgündüz

Yüksek Lisans Öğrencileri

Gıda Teknolojisi

Doç. Dr.  Nil Acaralı

Öğr. Gör. H.İrem Özgündüz

DOÇ. DR. EMEL AKYOL ÇALIŞMA GRUPLARI

Kristalizasyon Teknolojisi Çalışma

Murat Alper Cedimağar (Doktora Öğrencisi)

Gizem Yüksel (Yüksek Lisans Öğrencisi)

İlaç Salım Sistemleri

Şebnem Şenol (Doktora Öğrencisi)

Tuğçe Kaya (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Yasemin Bahar Üst (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Polimer  ve biyopolimerler

Semiha Murat (Doktora Öğrencisi)

Pınar Çakar (Doktora Öğrencisi)

Nanoteknoloji ve Nanokompozitler:

Murat Alper Cedimağar (Doktora Öğrencisi)

Güldeniz Tonbul (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Gizem Yüksel (Yüksek Lisans Öğrencisi)

DR. ÖĞR. ÜYESİ BURCU DİDEM ÇORBACIOĞLU ÇALIŞMA GRUPLARI

Elektronik atıklardan hidrometalürjik yöntemlerle değerli metallerin geri kazanımı

Betül Baka (Y.Lisans Öğrencisi)

Zeynep Gülçin Seçkin (Doktora Öğrencisi)

Poliürea kaplı çeşitli metallerin balistik performanslarının incelenmesi

Melike Yıldırım (Y.Lisans Öğrencisi)

Türkiye’de Gübre Endüstrisinde Karşılaşılan Kekleşme Sorunu ve Alternatif Çözümler

Ahmet Ozan Gezerman (Doktora Öğrencisi)

DR. ÖĞR. ÜYESİ YASEMEN KALPAKLI ÇALIŞMA GRUPLARI

Katalizör Hazırlama-Kompozit Malzemeler

Şafak Toygun, Gülhan Köneçoğlu (Yüksek Lisans Öğrencileri)

Fotokatalitik Bozunma Ve Kinetik İncelemesi

Şafak Toygun, Gülhan Köneçoğlu, Başak Otsunkarcı (Yüksek Lisans Öğrencileri)

Killer, Modifiyeli Killer ve Ağır Metal Giderimi

Hilal Meşecikli Cansever (Yüksek Lisans Öğrencisi)

İleri Teknoloji Seramikleri - Refrakterler

İsmail Acar (Yüksek Lisans Öğrencisi)

DR. ÖĞR. ÜYESİ SENNUR DENİZ ÇALIŞMA GRUPLARI

Polimerik Membran Hazırlama ve Membran Gaz/Sıvı Ayırma Teknolojileri

Doç. Dr. Ayça Hasanoğlu

Dr. Kimya Müh. Emin Okumuş (TÜBİTAK MAM, Enerji Enstitüsü),

Yiğit Bartu Ilgaz, Gül Oktay (Yüksek Lisans Öğrencileri)

Polimer Nanokompozit, Nanogözenekli Malzeme ve Nanopartikül Üretimi

Doç. Dr. Ayça Hasanoğlu

Ceren Alpaslan Güler (Elif Plastik Ambalaj, Ar-Ge Müh.)

Alican Güler (Alfa Kimya A.Ş.)

Aslıhan Çalhan (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Polimer Sentez ve Karakterizasyonu

Prof. Dr. Ayfer Saraç (YTÜ, Kimya Bölümü)

Lale ŞEN ÇETİN (Poliser Tekstil San. Ve Tic. A.Ş, Ar-Ge Müdürü)

Sevilay Nigar (Doktora Öğrencisi)

Sıla Gemicioğlu, Seda Akyüz, Alptekin Sarı (Yüksek Lisans Öğrencileri)

DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖZLEM DOĞAN AYDENİZ ÇALIŞMA GRUPLARI

Kristalizasyon ve Nanokompozit Malzemeler

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Doğan Aydeniz

Büşra BODUR (Doktora Öğrencisi)

Kontrollü Salım Sistemleri

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Doğan Aydeniz

Dr. Öğr. Üyesi Dilek Duranoğlu

Dr. Öğr. Üyesi İlknur Küçük

Selin Sarıyer (Doktora Öğrencisi)

Büşra Bodur (Doktora Öğrencisi)

Şerife Doğrusoy (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Hidrojellerin Reolojik ve Termal İncelenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Doğan Aydeniz

Begüm Barda (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Melisa Görgün (Yüksek Lisans Öğrencisi)

DR. ÖĞR. ÜYESİ SEYFULLAH KEYF ÇALIŞMA GRUPLARI

Kimyasal Analiz

Prof. Dr. Sezgin Bakırdere

Arş. Gör. Dr. Zehra Altın

Tuğçe Unutkan, Cansu Güler Güngör (Yüksek Lisans Öğrencileri)

Microdalga Uygulamaları

Prof. Dr. Sezgin Bakırdere

Arş. Gör. Dr. Zehra Altın

Elif Cansu Kandemir (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Bitum Modifikasyonu

Pelin Akgül, Emre Palit (Yüksek Lisans Öğrencileri)

Polimer

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Doğan

Dr. Öğr. Üyesi İlknur Küçük  

DR. ÖĞR. ÜYESİ OSMAN İSMAİL ÇALIŞMA GRUPLARI

Absorban ve Biyo-polimerler

Yüksek Müh. Özlem Gökçe (Doktora Öğrencisi)

Mustafa Çankaya (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Gıda Teknolojileri

Fatma Soysal, Fatmagül Mutlu Demirel (Yüksek Lisans Öğrencileri)

DR. ÖĞR. ÜYESİ DİLEK DURANOĞLU - ÇALIŞMA GRUPLARI

Fotokatalizörler ve Fotokatalitik Bozunma

Doç. Dr. Dilek Duranoğlu