Eğitim Amaçları

Kimya Mühendisliği Lisans Programı Eğitim Amaçları:

 

Program eğitim amaçlarımız, mezunlarımızın mezuniyetlerinden 3-5 yıl sonra erişmeleri istenen kariyer hedeflerini ve mesleki beklentileri içeren evrensel ifadelerle tanımlanmıştır.

EA1  Toplumun ekonomik ve sosyal gereksinimlerini, sürdürülebilirlik, sağlık, güvenlik ve çevre şartlarını gözeterek, kimya mühendisliği ile ilgili projelendirme, tasarım, üretim, kalite kontrol, güvenlik, pazarlama vb. alanlarda;

               1. Ulusal firmalarda çalışır.

                 2. Uluslararası firmalarda çalışır.

                 3. Yönetim kademesinde çalışır.

                 4. AR-GE faaliyetlerinde çalışır.

EA2   Bilim ve teknolojik gelişmeleri izleyerek mesleki ve/veya kişisel eğitim faaliyetlerine katılır.

EA3   Yurt içi ve/veya yurt dışı üniversitelerde disiplin içi ve/veya disiplinler arası lisansüstü çalışmalar yapar.

EA4   Üniversitelerde akademisyen olarak görev alır.