Komisyonlar

YTÜ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTEYİ GELİŞTİRME ALT KOMİSYONLARI'nın güncel hali için tıklayınız. (Rev. No. 04.04.2023)