Çalışma Alanları

Kimya Mühendisliği, çeşitli maddelerle kimyasal ve fiziksel değişimlerin oluştuğu üretim proseslerinin geliştirilmesi ve uygulanmasıyla ilgili bir mühendislik dalıdır. Bu prosesler birbirleriyle uyum içinde çalışan fiziksel ve kimyasal işlemlerden oluşur. Kimya mühendisinin görevi, bu işlemleri ve prosesleri tasarlamak, korunmasını sağlamak ve daha sonra da işletmek veya çalıştırmaktır. Bir kimya mühendisi bununla da yetinmeyip yeni işlemleri ve prosesleri araştırmalı, bulmalı ve dış dünyayla rekabete girmelidir. Günümüzde kimya mühendisliği çok hızlı gelişmekte biline gelen klasik konuların dışında diğer mühendislik ve bilim dallarıyla ortak çalışmaların içinde de yer almakta, bilim ve teknolojinin uç noktalarını zorlamaktadır. Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü bu ilkelerin ışığında hazırlamış olduğu ders planıyla ve laboratuarlarıyla öğrencilere hizmet vermektedir. 

Çeşitli ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkisi olan öğretim üyelerimizin ilgi ve araştırma alanlarından bazıları şöyledir: enerji teknolojisi (özellikle kömür, doğal gaz ve biyokütleye yönelik), ayırma teknolojileri (konvansiyonel konulara ek olarak süperkritik ekstraksiyon ve pervaporasyon), kimya mühendisliği termodinamiği, kristalizasyon, kinetik, kataliz, reaktör tasarımı, polimer teknolojisi, çimento teknolojisi, bor teknolojisi, çevre teknolojisi (hava kirliliği ve su kirliliği), elektrokimyasal prosesler, gıda teknolojisi, biyokimya mühendisliği, matematiksel modelleme ve bilgisayar uygulamaları. Bu konular çerçevesinde ulusal ve uluslararası projeler yürütülmüş ve halen yürütülmektedir. YTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü bu konular çerçevesinde yaptığı araştırmalar ve uygulamalı çalışmalarla hem bilime, hem de topluma yararlı olmaya çalışmaktadır.