Skip to main content

Komisyonlar

YTÜ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTEYİ GELİŞTİRME ALT KOMİSYONLARI'nın güncel hali için  tıklayınız.   (Rev. No. 09.10.2023)