Skip to main content

Bitirme Çalışması

-Hazırlanan bitirme çalışmaları değerlendirme kriterleri FR-1580 (Kimya Metalurji Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Bitirme Çalışması Ara Rapor  Değerlendirme Formu), FR-1584 (Kimya Metalurji Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Bitirme Çalışması Değerlendirme Formu ve Jüri Raporu), numaralı formlarda belirtildiği gibidir.

Bitirme Çalışmasında Bilimsel Etik Semineri Sunu Dosyası

Bitirme Çalışması Dış Kapak Formatı

2023-2024 GÜZ DÖNEM'i bitirme çalışması konuları

Bilimsel Etiğe Uygunluk: Bitirme çalışmasının, bilimsel etiğe uygunluğu beyan edilmesi gerekmektedir. TURNITIN raporu çalışma metni ile beraber teslim edilmelidir. Bitirme çalışmasının kabul edilebilmesi için, benzerlik oranının % 30’u aşmaması gereklidir.

Bitirme Çalışması Esasları

-Mevcut yönetmeliğe göre, bitirme çalışmaları dönemin tamamlanmasından sonraki sınav döneminin ilk günü CD’ye kayıtlı olarak danışman öğretim üyesinin sınava girer/giremez onayı ile birlikte öğrenci bürosuna FR-0745 numaralı form ile beraber teslim edilir.

NOT: İlgili dökümanların İngilizce versiyonlarına Bölüm İngilizce web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Bitirme Çalışması 2023-2024 Güz Takvimi

FR kodlu formlara https://kalite.yildiz.edu.tr/sayfa/Kalite-Dok%C3%BCmanlar%C4%B1/Formlar/339 üzerinden ulaşım sağlanabilir.'

''“Bitirme Çalışması'' ile ilgili önemli tarihleri takip ediniz.

  • 2023-2024 Güz Dönemi Bitirme Çalışmaları Ara rapor teslimleri ........ 2023 tarihinde ilgili danışman öğretim üyelerine yapılacaktır.
  • 2023-2024 Güz Dönemi Bitirme Çalışmalarının teslimi (Bilimsel Etiğe uygunluk belgesi imzalı eklenmiş olarak) word ve pdf formatında ......... 2023 tarihinde ilgili danışman öğretim üyelerine yapılacaktır. 
Bitirme Çalışması sunum programı buradan duyurulacaktır.