Skip to main content

Laboratory Documents

  • Kimya Mühendisliği Laboratuvarı Bilgilendirme ve Güvenlik Formları:
    FR-1464 Kimya Mühendisliği Laboratuvarları İçin Bilgilendirme Formu
    FR-1466 Kimya Mühendisliği Laboratuvarları için Genel Güvenlik Kuralları
  • Kimya Mühendisliği Laboratuvar Güvenliği Kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.
  • Kimya Mühendisliği Laboratuvarlarında mesai saati dışında  çalışacak öğrencilerin hazırlayacağı izin belgesine ulaşmak için tıklayınız. İzin formunun haftanın en geç Perşembe günü Kimya Mühendisliği Bölüm sekreterliğine teslim edilmesi gerekmektedir. 
  • Kimya Mühendisliği Öğrenci Laboratuvarları için hazırlanan deney raporları için kullanılması gereken rapor kapak formatına erişim için tıklayınız.

NOT: İlgili dokümanların İngilizce versiyonlarına Bölüm İngilizce web sitesinden ulaşabilirsiniz. Dokümanlarda bulunan alt bilginin ilgili yarıyıla göre güncellenmesi öğrencinin sorumluluğundadır. Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü sayfasında yer alan FR kodlu formlara erişmek için tıklayınız.