Ana içeriğe atla

Vizyon/Misyon

Vizyon (Öngörü)

Eğitim, araştırma ve teknoloji geliştirme alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde önde gelen ve saygın bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır. 
 

Misyon (Özgörev)

Lisans ve lisansüstü düzeyde verdiği eğitim ve öğretimle,

-başarılı öğrenciler tarafından öncelikle tercih edilir,  

-ileri düzeyde kimya mühendisliği bilgisine sahip olan, kendini sürekli yenileyen, yaratıcı, girişimci, sorgulayıcı, ortak çalışmaya yatkın, çevreye duyarlı, etik sorumluluk sahibi ve endüstriye, devlete ve topluma yararlı olan kimya mühendisleri yetiştirir,

-mezunları endüstri tarafından tercih edilir

Yürüttüğü temel ve uygulamalı araştırmalarla,

-ulusal ve uluslararası düzeyde bilim ve teknolojinin gelişmesine, yaygınlaşmasına, ülkemizde yaşam kalitesinin arttırılmasına katkıda bulunan ve kimya mühendisliği ile ilgili sektörel sorunlara çözümler üreten 

bir bölümdür.