Ana içeriğe atla

Eğitim Amaçları

Kimya Mühendisliği Lisans Programı Eğitim Amaçları:

Toplumun ekonomik ve sosyal gereksinimlerini gözeterek, sürdürülebilirlik, sağlık, güvenlik ve çevre şartlarını ön planda tutan, mesleki sorumlulukları yüklenebilen, iletişim becerisi yüksek; kimya mühendisliği ile ilgili (projelendirme, tasarım, üretim, kalite kontrol, güvenlik, pazarlama vb. alanlarda) özel sektör veya kamu kuruluşlarında görev alan,

EA1

1. Ulusal firmalarda çalışan

2. Uluslararası firmalarda çalışan

3. Yönetim kademesinde çalışan

4. AR-GE faaliyetlerinde çalışan

EA2

Bilim ve teknolojik gelişmeleri izleyerek yaşam boyu öğrenme felsefesi çerçevesinde mesleki ve/veya kişisel eğitim faaliyetlerine katılan,

EA3

Yurt içi ve/veya yurt dışı üniversitelerde disiplin içi ve/veya disiplinler arası lisansüstü çalışmalar yapan,

EA4

Üniversitelerde akademisyen olarak görev alan,

kimya mühendisleri yetiştirmektir.