Ana içeriğe atla

Staj

Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin 'Staj İşlemleri' için doldurmaları gereken formlar ve 'Staj Yönergesine' ait bilgiler aşağıda verilmiştir. 

NOT: İlgili formların güncel hallerini takip etmek öğrencilerimizin sorumluluğundadır. Belirtilen tüm formların güncel hallerine YTÜ Kalite Koordinatörlüğü sayfasından form numarası ile ulaşılabilmektedir.

Tüm formları bilgisayarda doldurunuz!

STAJ BAŞLANGICINDA:

  • Staj-1 (Kimya Mühendisliği Laboratuvar Stajı) ve Staj-2 (Kimya Mühendisliği İşletme Stajı)’nin içeriklerine uygun olarak staj yapılacak firma öğrenci tarafından bulunur.
  • Firmanın ilgili staj için uygun olup olmadığına dair Endüstriyel İlişkiler ve Staj Komisyonu üyelerinden onay alınır.
  • FR-0284 Numaralı-Yıldız Teknik Üniversitesi SGK (Zorunlu Staj) Formu ve FR-1266 Numaralı-Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu staj yapacak öğrenci tarafından doldurulup staj yapılacak firmaya onaylatılır.
  • Staj başlangıç tarihinden en erken 1 ay en geç 10 gün kalıncaya kadar, firmaya onaylatılan FR-0284 ve FR-1266 nolu formlar ile FR-0285, FR-0286 ve FR-1285 numaralı formlar öğrenci tarafından doldurularak kimlik fotokopisi, fotoğraf ve stajın yapılacağı yıla ait takvim (staj yapılacak günler takvimde yuvarlak içine alınacak) ile birlikte Bölüm öğrenci işlerine iletilir.
  • Yapılan staj türüne göre (laboratuvar/işletme) FR-0750 ve FR-0752 numaralı formlarındaki değerlendirme kriterleri dikkate alınarak Staj Defteri hazırlanır.

2022 Bahar yarıyılı sonu itibariyle Kimya Mühendisliği Bölümü Staj defterleri Staj Defteri Hazırlama Rehberi"ne uygun olarak elektronik ortamda hazırlanıp stajkmbytu@hotmail.com adresine mail olarak gönderilecek, aynı zamanda Bölüm öğrenci işlerine çıktı olarak teslim edilecektir.

STAJ BİTİMİNDE:

 Stajlarını bitiren öğrenciler, stajlarının bitimi itibariyle en geç 1 ay içinde;

1. Staj defteri (mail ve çıktı olarak)

Staj defterinin gönderildiği mail SoyadıNumara.pdf şeklinde isimlendirilmelidir.

Örneğin: Mutlu1705B028.pdf

2. FR-1800- Kimya Mühendisliği Bölümü Staj Defteri Onay Formu (Bu form (FR-1800) onaylandığı taktirde staj defterinin ayrıca imzalanıp kaşelenmesine gerek yoktur).

3. FR-0286 SGK Staj Sicil Formu ve FR-0751-Kimya Mühendisliği Kurumun Stajyeri Değerlendirme Anket Formu (Laboratuvar Stajı) /FR-1537-Kimya Mühendisliği Kurumun Stajyeri Değerlendirme Anket Formu (İşletme Stajı) (kapalı zarf içinde) 

4. FR-0753-Kimya Mühendisliği Stajyerin Kurumu Değerlendirme Anket Formu 

5. FR-0752-Kimya Mühendisliği Laboratuvar Stajı Değerlendirme Formu / FR-0750-Kimya Mühendisliği İşletme Stajı Değerlendirme Formu

6. Zorunlu Olmayan Staj Yapan öğrencilerimizin Staj defteri yerine FR-1799-Kimya Mühendisliği Bölümü Zorunlu Olmayan Staj Raporunu doldurmaları yeterli olacaktır.

Bölüm öğrenci işlerine teslim edilir.

STAJ SEFERBERLİĞİ

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin başlattığı ve Üniversitemiz adına Öğrenci Rehberlik ve Kariyer Merkezi ile koordineli yürütülecek “Staj Seferberliği” projesinden yararlanarak Kamu kurumları ve özel sektörden gönüllü firmaların işbirliğinde yürütülecek staj programları için başvuru şartları

- Örgün eğitim lisans programlarında son sınıfa geçmiş olmak

- Not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 ve üzeri olması gerekmektedir.

Detaylı bilgi: https://www.yetenekkapisi.org

Tanıtım videosu: https://youtube.com/watch?v=FokMbvDUono

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteği ve tüm bakanlıklar/özel sektörden gönüllü işverenlerin işbirliği ile üniversite öğrencilerine yönelik "Staj Seferberliği" programı hazırlanmıştır. Bu kapsamda staj yapacaklar ile ilgili işlemlerin yürütülmesi için Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin hazırlıdığı "Staj Seferberliği Hakkında Merak Edilen Sorular" başlıklı pdf dosyası ekte sunulmuştur.

Staj Seferberliği Hakkında Merak Edilen Sorular