Ana içeriğe atla

Mazeretli ve Çakışan Dersler ve Sınav Talep Formu Hk.

Yıldız Teknik Üniversitesi Yarıyıl İçi Sınavları İçin Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Esaslarına göre:

(1)  Hastalık halinde; hastalığın en az 3 (üç) günlük bir raporla belgelenmesi (Özel muayenehaneler hariç) ve raporun, rapor bitim tarihinden itibaren en geç 3 (üç) gün içinde ilgili Bölüm Başkanlığı’na sunulması gerekmektedir.

(2) Birinci dereceden yakınlarının ölümü veya acilen hastaneye kaldırılması durumunda;

Öğrencinin anne, baba, eş, kardeş v.b. yakınlarından birinin sınava girmesini engelleyecek bir tarihte vefatı durumunda, ölüm belgesini,

Yukarıda sayılan yakınlarından birinin önemli bir hastalık veya kaza nedeni ile sınav arifesinde veya sınav günü acilen hastaneye kaldırılması durumunda ilgili hastaneden alınacak, hastalığın türünü de bildirir bir belgeyi,

Sınav tarihinden itibaren en geç 3 (üç) gün içinde ilgili Bölüm Başkanlığı’na sunması gerekmektedir.

(3) Çift anadal programı ile anadal programının sınav takviminde çakışma olması halinde; öğrenci, öncelikle anadal programındaki dersin/derslerin sınavına girer. Çift anadal programındaki dersin/derslerin sınavına ise “Mazeret Sınavı Dilekçesi” ile mazeret sınav başvurusu yaparak girebilir.

(4) Mazereti olan öğrenci, mazeretli olduğu günler de yapılan derslerin sınavlarına giremez.  Girmesi durumunda ilgili birim tarafından sınavları geçersiz sayılır. (16.04.2015/01-32 sayılı Senato kararı ile eklenmiştir.)

(5) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için derslerin son haftası içinde yapılır. Mazeret sınavlarında öğrenci, dersin tüm içeriğinden sorumludur.

YTÜ Yarıyıl İçi Sınavları İçin Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Esasları (DD-007) linkten ulaşabilirsiniz:

https://ogi.yildiz.edu.tr/ogi/2/Y%C3%B6netmelikler-ve-Y%C3%B6nergeler/36

2023-2024 Güz Yarıyılı yarıyıl içi sınavlarında çakışan dersi bulunan öğrencilerin (FR-0606-Çakışan Dersler İçin Mazeret Sınav Talep Formu) formunu, mazereti nedeniyle sınava katılamayan ööğrencilerin (FR-0607-Mazeret Sınav Talep Formuformunu doldurup elden ıslak imzalı bir şekilde Bölüm Öğrenci İşleri'ne teslim etmeleri gerekmektedir.